LP/2018/868 Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 24051/2018-4210-60594
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/868
Dátum začiatku MPK: 23.11.2018
Dátum konca MPK: 06.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia: 15.03.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.03.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)