LP/2018/867 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výške odmeny pre psychológov v trestnom konaní

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 48063/2018/120
Podnet: § 30a zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál sa predkladá do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu potreby nadobudnutia účinnosti vyhlášky dňa 1. januára 2019.
Posledná zmena: 10.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/867
Dátum začiatku MPK: 26.11.2018
Dátum konca MPK: 04.12.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: 10.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 10.07.2019
Ukončenie štádia: