LP/2018/866 Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 033197/2019-ORPO-0004495
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.03.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/866
Dátum začiatku MPK: 06.12.2018
Dátum konca MPK: 19.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 14.01.2019
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 14.01.2019
Ukončenie štádia: 30.03.2021
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 30.03.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)