LP/2018/865 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z ...... 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: KM-OLVS-180/2018
Podnet: Plán hlavných úloh ministerstva vnútra na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/865
Dátum začiatku MPK: 22.11.2018
Dátum konca MPK: 12.12.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 12.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: 18.02.2019
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.02.2019
Ukončenie štádia: