LP/2018/863 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: 079256/2018-OPMZ-0163590
Podnet: Na základe § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa § 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel Vlády Slovenskej republiky bude návrh opatrenia predložený do skráteného medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu potreby nadobudnutia účinnosti opatrenia 1. januára 2019.
Posledná zmena: 19.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/863
Dátum začiatku MPK: 26.11.2018
Dátum konca MPK: 04.12.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 13.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 13.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: