LP/2018/859 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2018/15430-60AA
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 02.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/859
Dátum začiatku MPK: 26.11.2018
Dátum konca MPK: 14.12.2018
Novelizované predpisy: 131/2002 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)