LP/2018/857 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 22021/2018-1012-51161
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/857
Dátum začiatku MPK: 21.11.2018
Dátum konca MPK: 04.12.2018
Dátum ukončenia procesu: 14.12.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 21.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.12.2018
Ukončenie štádia: 14.12.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)