LP/2018/843 Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky V. (NEHAP V.)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: Z058132-2018
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2018
ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 30 z 24. januára 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/843
Dátum začiatku MPK: 17.11.2018
Dátum konca MPK: 29.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 17.11.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)