LP/2018/838 Správa o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2017 – 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 9842/2018/SVNM
Podnet: § 7a ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 10.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/838
Dátum začiatku MPK: 15.11.2018
Dátum konca MPK: 28.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)