LP/2018/837 Audit legislatívy z pohľadu goldplatingu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 23496/2018-3420-69100
Podnet: bod B.7 uznesenia vlády SR č. 32 z 24. januára 2018
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/837
Dátum začiatku MPK: 16.11.2018
Dátum konca MPK: 29.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)