LP/2018/830 Rámcová pozícia SR k viacročnému finančnému rámcu EÚ po roku 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 083057/2018-EUPO2-0151770
Podnet: na základe Uznesenia vlády SR č.133 zo dňa 28. marca 2018 - B. 1.
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/830
Dátum začiatku MPK: 15.11.2018
Dátum konca MPK: 28.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 14.11.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 28.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 23.01.2019
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia: 11.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)