LP/2018/828 Návrh protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 9893-38434/2018/KPV OPK
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pellegrini, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 27.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/828
Dátum začiatku MPK: 13.11.2018
Dátum konca MPK: 26.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 27.06.2019
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 27.06.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)