LP/2018/822 Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 9546
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/822
Dátum začiatku MPK: 12.11.2018
Dátum konca MPK: 23.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)