LP/2018/82 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 09385/2018-3110-01302
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/82
Dátum začiatku MPK: 12.02.2018
Dátum konca MPK: 23.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 23.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)