LP/2018/819 Návrh na uzavretie Dohody o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na spolufinancovanie investícií v oblasti dopravy v programovom období 2014 – 2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: MF/018199/2018-32
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z časových dôvodov, t.j. podpis dohody o financovaní je naplánovaný na začiatok decembra a podpisu predchádza súhlas vlády Slovenskej republiky.
Posledná zmena: 21.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/819
Dátum začiatku MPK: 12.11.2018
Dátum konca MPK: 20.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)