LP/2018/816 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA, Ladislava BALÓDIHO a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 1158)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: KM-OLVS-176/2018
Podnet: Podľa § 70 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Zdôvodnenie skráteného MPK: Poslanecký návrh
Posledná zmena: 21.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/816
Dátum začiatku MPK: 12.11.2018
Dátum konca MPK: 20.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.11.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)