LP/2018/815 Zmena operačného programu Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 5.0

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 2018/13605:2-35U0
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/815
Dátum začiatku MPK: 13.11.2018
Dátum konca MPK: 26.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)