LP/2018/811 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 45740/2018/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac december 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/811
Dátum začiatku MPK: 14.11.2018
Dátum konca MPK: 04.12.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 14.11.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 04.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 05.12.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: