LP/2018/81 Východisková správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Ľudské práva
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 31810/2018/13
Podnet: čl. 29 Medzinárodného dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 28.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/81
Dátum začiatku MPK: 12.02.2018
Dátum konca MPK: 02.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.03.2018
Ukončenie štádia: 28.03.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)