LP/2018/807 Priority predsedníctva Slovenskej republiky v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 083836/2018-POVO-0154183
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/807
Dátum začiatku MPK: 09.11.2018
Dátum konca MPK: 22.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 07.12.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)