LP/2018/806 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1160)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 21137/2018-M_OPVA
Podnet: poslanecký návrh zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/806
Dátum začiatku MPK: 09.11.2018
Dátum konca MPK: 19.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 30.11.2018
Novelizované predpisy: 544/2010 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.11.2018
Ukončenie štádia: 23.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)