LP/2018/800 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1156)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 20826/2018-M_OPVA
Podnet: Poslanecký návrh zákona
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/800
Dátum začiatku MPK: 08.11.2018
Dátum konca MPK: 16.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 30.11.2018
Novelizované predpisy: 580/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

461/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 22.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Začiatok štádia: 23.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 22.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 30.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)