LP/2018/80 Návrh na zriadenie Rady vlády Slovenskej republiky pre rozvoj zamestnanosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 9351/2018-M_OPVA
Podnet: uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 589 z 13. decembra 2017
úloha B.5
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: plnenie termínu z uznesenia vlády SR
Posledná zmena: 21.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/80
Dátum začiatku MPK: 12.02.2018
Dátum konca MPK: 16.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 16.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)