LP/2018/799 Informácia o priebežnom plnení cieľov a opatrení Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016-2020

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Informatívny materiál na rokovanie vlády SR
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní Úradu vlády SR
Rezortné číslo: 10445/2018-1.8
Podnet: bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 562 zo 14. októbra 2015
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/799
Dátum začiatku MPK: 07.11.2018
Dátum konca MPK: 20.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)