LP/2018/796 Zameranie kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2019

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 9685-37853/2018/OK
Podnet: Materiál sa predkladá na základe § 5 zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/796
Dátum začiatku MPK: 19.11.2018
Dátum konca MPK: 30.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 06.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 30.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.12.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)