LP/2018/794 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Petráka, Martina Glvača, Dušana Jarjabka, Pavla Gogu a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1149)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Základné školstvo
Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2018/14709-60AA
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/794
Dátum začiatku MPK: 06.11.2018
Dátum konca MPK: 14.11.2018
Novelizované predpisy: 596/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

245/2008 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

597/2003 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 06.11.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.11.2018
Ukončenie štádia: 14.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)