LP/2018/792 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Súvisiaci proces: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.
Legislatívna oblasť: Stredné školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2018/14052-60AA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skrátenia MPK je potreba predloženia materiálu na rokovanie HSR 17. 12. 2018 a zároveň trvanie rokovaní vo veci transformácie športových gymnázií na stredné športové školy. Vzhľadom na prechodné ustanovenia školského zákona je nevyhnutné, aby nariadenie vlády nadobudlo účinnosť od 01. 01. 2019.
Posledná zmena: 06.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/792
Dátum začiatku MPK: 20.11.2018
Dátum konca MPK: 03.12.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 20.11.2018
Ukončenie štádia: 03.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 04.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)