LP/2018/789 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky z ......... 2018, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 328/2015 Z. z. o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch žiadostí o zápis do zoznamu správcov bytových domov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 32775/2018/SBPMR/98007-M
Podnet: Na základe úlohy C.1. uznesenia vlády SR č. 84/2018
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 08.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/789
Dátum začiatku MPK: 16.11.2018
Dátum konca MPK: 06.12.2018
Novelizované predpisy: 328/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.11.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2018
Ukončenie štádia: 06.12.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 18.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia: 08.01.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)