LP/2018/786 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 27784/2018/SCDPK/91900-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe zverejnenia harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka Štatistickým úradom SR sa v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 474/2013 Z. z. upravuje výška sadzieb mýta každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Štatistický úrad SR zverejnil uvedený index 15. októbra 2018. Z dôvodu účinnosti termínu navrhovaného predpisu, t. j. 1. januára 2019, sa pripomienkové konanie uskutočňuje v skrátenej forme.
Posledná zmena: 20.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/786
Dátum začiatku MPK: 09.11.2018
Dátum konca MPK: 19.11.2018
Novelizované predpisy: 497/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 19.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 20.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 05.12.2018
Začiatok štádia: 07.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: