LP/2018/785 Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 24. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, 14. konferencii zmluvných strán Kjótskeho protokolu a 1. konferencii strán slúžiacej ako stretnutie strán Parížskej dohody, Katovice, Poľsko, 2. – 14. december 2018

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 5776/2018-3.1
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/785
Dátum začiatku MPK: 31.10.2018
Dátum konca MPK: 14.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 30.10.2018
Ukončenie štádia: 30.10.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.10.2018
Ukončenie štádia: 14.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)