LP/2018/784 Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 655/2018-730
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 21.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/784
Dátum začiatku MPK: 29.10.2018
Dátum konca MPK: 20.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)