LP/2018/783 Správa o realizácii priorít a cieľov Aktualizovanej Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky za rok 2017

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 220-36279/2018/SRR
Podnet: Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Šutaj Eštok, Matúš, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 26.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/783
Dátum začiatku MPK: 29.10.2018
Dátum konca MPK: 13.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia: 26.11.2018
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 26.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)