LP/2018/782 Návrh na poskytnutie investičnej pomoci pre Schur Flexibles Moneta s. r. o., IČO: 47 253 207, na realizáciu investičného zámeru v Trebišove

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 03185/2018-4220-56121
Podnet: iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/782
Dátum začiatku MPK: 29.10.2018
Dátum konca MPK: 13.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 29.10.2018
Ukončenie štádia: 13.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 14.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)