LP/2018/78 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt medzinárodného práva
Legislatívna oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory
Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: MF/008887/2018-724
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2023
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/78
Dátum začiatku MPK: 12.02.2018
Dátum konca MPK: 02.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 12.02.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 02.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.03.2018
Ukončenie štádia: 07.03.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia: 20.03.2018
Rokovanie vlády SR
Začiatok štádia: 20.03.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vyhodnotenie výsledku rokovania (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia: 20.11.2023
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie NR SR (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 20.11.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)