LP/2018/773 Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 07570/2018/KÚ/OLP-003
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 19.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/773
Dátum začiatku MPK: 26.10.2018
Dátum konca MPK: 16.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)