LP/2018/773 Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07570/2018/KÚ/OLP-003
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/773
Dátum začiatku MPK: 26.10.2018
Dátum konca MPK: 16.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2018
Ukončenie štádia: 16.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 19.11.2018
Ukončenie štádia: 06.02.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Začiatok štádia: 08.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 06.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: 14.02.2019
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2019
Ukončenie štádia: