LP/2018/772 Návrh Zásad postupu pri uskutočňovaní zahraničných stykov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 081564/2018-LEG1-0160871
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 15.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/772
Dátum začiatku MPK: 25.10.2018
Dátum konca MPK: 09.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 25.10.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia: 09.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 10.11.2018
Ukončenie štádia: 15.11.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)