LP/2018/77 Návrh riadneho predbežného stanoviska k Návrhu smernice Rady, ktorou sa prijímajú ustanovenia týkajúce sa posilnenia fiškálnej zodpovednosti a strednodobého rozpočtového smerovania v členských štátoch

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: MF/009121/2018-181
Podnet: Na základe uznesenia vlády SR č
627/2013 z 23. októbra 2013
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 17.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/77
Dátum začiatku MPK: 21.02.2018
Dátum konca MPK: 06.03.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 21.02.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 21.02.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 07.03.2018
Ukončenie štádia: 08.03.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)