LP/2018/769 Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: MF/016278/2018-724
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/769
Dátum začiatku MPK: 24.10.2018
Dátum konca MPK: 14.11.2018
Novelizované predpisy: 446/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 24.10.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2018
Ukončenie štádia: 14.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 15.11.2018
Ukončenie štádia: 27.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 27.11.2018
Ukončenie štádia: 29.11.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 29.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)