LP/2018/767 Informácia o výsledkoch technických a vojskových skúšok (certifikácia prototypu BOV 8x8) a ďalší postup realizácie obstarania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: SEMOD-60/1-295/2018
Podnet: na základe uznesenia vlády číslo 537/2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Použitie skráteného postupu je odôvodnené požiadavkami na zabezpečenie obranyschopnosti štátu, ktoré je podmienené uzavretím zmlúv na sériovú výrobu Bojových obrnených vozidiel 8x8 so začiatkom výroby a dodávok v roku 2019.
Posledná zmena: 31.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/767
Dátum začiatku MPK: 23.10.2018
Dátum konca MPK: 29.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 23.10.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 29.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 30.10.2018
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)