LP/2018/766 Návrh inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2934/2018/OFN-2
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.07.2021
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/766
Dátum začiatku MPK: 23.10.2018
Dátum konca MPK: 06.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 06.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 07.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)