LP/2018/765 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 2018/300/012347/02451
Podnet: § 59 písm. b) až l) a n) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/765
Dátum začiatku MPK: 22.10.2018
Dátum konca MPK: 12.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 20.12.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 28.05.2019
Ukončenie štádia: 30.05.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 30.05.2019
Ukončenie štádia: