LP/2018/764 Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozhodnom práve pre účinky postúpenia pohľadávok na tretie strany

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Medzinárodné právo súkromné
Finančné právo
Občianske právo
Obchodné právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 40129/2018/81
Podnet: § 58a zákona č. 350/1996 Z. z. Národnej Rady SR z 24. októbra 1996 o rokovacom poriadku Národnej Rady SR a čl. 12 Pravidiel pre tvorbu stanovísk k návrhom aktov EÚ a pre koordináciu realizácie politík EÚ schválených uznesením vlády SR č. 627/2013 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2015
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 20.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/764
Dátum začiatku MPK: 23.10.2018
Dátum konca MPK: 12.11.2018
Dátum ukončenia procesu: 20.11.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 23.10.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 24.10.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 24.10.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.11.2019
Ukončenie štádia: 20.11.2019
Vlastník aktivity: MSSR - SMP (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - sekcia medzinárodného práva)