LP/2018/763 Zákon o ukončení niektorých exekúcií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Exekúcie a výkon rozhodnutí
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 46200/2018/110
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 11.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/763
Dátum začiatku MPK: 22.10.2018
Dátum konca MPK: 12.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 22.10.2018
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.10.2018
Ukončenie štádia: 12.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 13.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)