LP/2018/76 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Súvisiaci proces: PREDBEŽNÁ INFORMÁCIA (podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
Legislatívna oblasť: Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie Národnej rady SR
Rezortné číslo: UV-17972/2018
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018 a úlohy B.3. z uznesenia vlády SR č. 124/2017.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 24.05.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/76
Dátum začiatku MPK: 06.03.2018
Dátum konca MPK: 26.03.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 09.02.2018
Ukončenie štádia: 06.03.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.03.2018
Ukončenie štádia: 26.03.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.03.2018
Ukončenie štádia: 02.05.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.05.2018
Ukončenie štádia: 15.05.2018
Začiatok štádia: 16.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 02.05.2018
Ukončenie štádia: 24.05.2018
Rokovanie NR SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.05.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NRSR (Národná rada Slovenskej republiky)