LP/2018/755 Vyhláška Národného bezpečnostného úrad, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 07343/2018/KÚ/OLP
Podnet: § 32 ods. 1 písm. c) zákona č. 69/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 31.12.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/755
Dátum začiatku MPK: 18.10.2018
Dátum konca MPK: 08.11.2018

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 08.11.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Začiatok štádia: 31.12.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 31.12.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.12.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 31.12.2018
Ukončenie štádia: 31.12.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 31.12.2018
Ukončenie štádia: