LP/2018/754 Návrh štátnych programov výskumu a vývoja pre roky 2019-2023 s výhľadom do roku 2028

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2018/10442:1-26C0
Podnet: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2018
október
úloha č. 3
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/754
Dátum začiatku MPK: 19.10.2018
Dátum konca MPK: 02.11.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 19.10.2018
Ukončenie štádia: 02.11.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)