LP/2018/753 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov