LP/2018/751 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 06679/2018/KÚ/LP-004
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Podľa uznesenia vlády SR č. 627/2013 o Systéme tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stav koordinácie realizácie politík EÚ
Posledná zmena: 25.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/751
Dátum začiatku MPK: 18.10.2018
Dátum konca MPK: 24.10.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 18.10.2018
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 24.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 25.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)