LP/2018/75 Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 014105/2018-OVZI-0020505
Podnet: uznesenie vlády SR č. 118/2013 zo 7. marca 2013
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Materiál nelegislatívnej povahy, ktorý bol vypracovaný na základe podkladov dodaných rezortami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Posledná zmena: 28.02.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/75
Dátum začiatku MPK: 12.02.2018
Dátum konca MPK: 16.02.2018

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.02.2018
Ukončenie štádia: 11.02.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.02.2018
Ukončenie štádia: 16.02.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 17.02.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2018
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.02.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)