LP/2018/749 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní
Rezortné číslo: 21688/2018/OZEUMV/56509-M
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Povinnosť predloženia predbežného stanoviska do Národnej rady SR v termíne do štyroch týždňov podľa § 58a ods. 8 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR v znení neskorších predpisov
Posledná zmena: 28.02.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/749
Dátum začiatku MPK: 18.10.2018
Dátum konca MPK: 26.10.2018
Dátum ukončenia procesu: 28.02.2019

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 17.10.2018
Ukončenie štádia: 17.10.2018
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2018
Ukončenie štádia: 26.10.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 27.10.2018
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.02.2019
Ukončenie štádia: 28.02.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)